سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
جانها، طبیعت های بدی دارند و حکمت است که از آنها باز می دارد . [امام علی علیه السلام]