سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
دانشمند زنده است؛ اگر چه مرده باشد . نادان مرده است؛ اگر چه زنده باشد . [امام علی علیه السلام]